home

 
Navigatie

 


Transvalia balhoofdplaatje

Korte geschiedenis

Bedrijfsnaam Transvalia, Eerste Zuidnederlandsche Rijwielfabriek, Gebr. Kaan
Oprichting 1881 in Hoek (bij Terneuzen)
Merken Behalve het merk Transvalia gebruikten de gebroeders Kaan vr de oorlog ook de merken Aurora, Edelweiss, Elvira, Gracia, Mundus, Optima Cycles, The Morning Post, Victoria en GEKA (GEbroeders KAan).
Opheffing Zeer waarschijnlijk eind jaren vijftig.
Transvalia-fabriek voor de brand in 1929
Transvalia Rijwielfabriek voor de brand in 1929. Met dank aan www.zeelandboek.nl voor deze foto.

De oprichters van Transvalia waren Fr. en M.J. Kaan. In het begin gingen deze twee broers "Ideaal"-naaimachines importeren. Niet lang daarna werd ook de productie van rijwielen ter hand genomen. Het bedrijf noemde zich "Eerste Zuidnederlandsche Rijwielfabriek", later werd dit "Transvalia Rijwielfabriek" (uit solidariteit met de Transvaalse Boeren).

     In 1919 verhuisde het bedrijf naar Middelburg, van waaruit de Nederlandse klanten gemakkelijker bediend konden worden. In de jaren twintig lag de rijwielproductie bij 10.000 - 15.000 stuks per jaar - een betrekkelijk groot aantal voor die tijd.

     Op 7 december 1929 werd het fabrieksgebouw van Transvalia in Middelburg door een brand totaal verwoest. De brand sloeg van een ander gebouw over op Transvalia. In 1931 overleed Mattheus Kaan, nadat zijn broer Fr. Kaan al eerder was overleden. Diens zoons, A.D. en D. Kaan, namen nu de leiding over.

     In hat adresboek van Middelburg van 1953/54 wordt nog alleen maar D. Kaan vermeld als rijwielfabrikant aan de Seissingel 6. In 1956/57 staat bij D. Kaan alleen nog "fabrikant" en in 1960 is alleen "Kaan geboren Le Grand M.E." aan de Seissingel 6 nog overgebleven in het adresboek van Middelburg. In een advertentie van 1958 duidt de firma zichzelf aan met "Firma Kaan-Callenfels, Transvalia Rijwielen, Middelburg". In het vakblad "F4" wordt ten slotte in 1967 melding gemaakt dat de Firma Gebr. Kaan (nu in handen van C. Meliefste en J.H. Bergman) van de Seisweg nr. 6 verhuist naar nr. 139. Van de activiteiten van de firma Kaan is na de oorlog in de beschikbare literatuur weinig tot niets terug te vinden. Ook zijn voor- n naoorlogse Transvalia-fietsen zeer zeldzaam. Er mag van uit worden gegaan dat Transvalia in de jaren vijftig en zestig nog maar een bescheiden omvang had en in de jaren zeventig vermoedelijk niet meer bestond.

Met dank aan Hans Ruissen, die in Het Zeeuws Archief informatie over de fa. Gebr. Kaan heeft opgezocht.

 

Transvalia en het dorp Hoek

Lees hier een uitvoerig artikel van dhr. J.L. Platteeuw, zoon van een oud-werknemer van Transvalia.

 

 

Transvalia fiets

Vooroorlogse Transvalia-fiets met lugloos frame. Foto: Hans Ruissen.

 

 

Weet u meer over deze rijwielfabriek? Opmerkingen en aanvullende informatie graag per e-mail!

Heeft u zelf een oude Transvalia-fiets? Geef hem dan op voor de fietsendatabank! Hoe u dat doet leest u hier.

 

 

 

Copyright by Herbert Kuner, 2000 ...
All rights reserved.

 

terug

verder

Last update: 24-01-04