home

 
Navigatie

 


Utrechtse fietsenmakers

Al lange tijd, vermoedelijk zo'n 100 jaar, is het een gewoonte dat fietsenmakers op de door hen verkochte fietsen een eigen plaatje zetten. Dit plaatje bevindt zich over het algemeen op het achterspatbord en bestaat tegenwoordig uit een plastic stikker, maar vroeger was het een aluminium plaatje en dáárvoor een messing plaatje, soms ook een transfer.

     Hieronder is de collectie van een gepensioneerde Utrechtse fietsenmaker te zien, met kleine aanvullingen. Hij was al voor de oorlog begonnen met deze plaatjes te verzamelen en spaarde zo een aardige collectie bij elkaar die nu na bijna 70 jaar uniek is. Het deel van de verzameling dat op Utrechtse rijwielhandelaren slaat is hieronder in kaart gebracht. Er zitten ook enkele plaatjes van na de oorlog bij.

     De plaatjes vertellen een aantal dingen. Bijvoorbeeld dat er vroeger heel veel, vaak kleine fietsenmakerijen in Utrecht bestonden. Tussen eind jaren '30 en begin jaren '50 werd de top bereikt met ruim 150 Utrechtse fietsenmakers. Maar ook dat een rijwielhandel vaak gecombineerd werd met een rijwielstalling en dat veel fietsenmakers voor de oorlog ook in motoren handelden. Op sommige plaatjes worden carriers (bakfietsen) apart vermeld, iets wat vooral rond begin jaren '30 een rol speelde. Ook de vermelding van het eigen telefoonnummer begon in die tijd. Wat de vorm van de plaatjes betreft valt op, dat bepaalde standaardvormen heel vaak terugkomen en dat de mode daarbij in de loop van de tijd veranderde.

 

Utrechtse fietsenmakersplaatjes

Plaatje (schaal 1:1) Tekst Toelichting
Alfrink J. Alfrink
Rijwielhandel
Utrecht
zinken plaatje, ca. jaren '20
Alfrink J. Alfrink
Rijwielhandel
Voorstraat 40
Utrecht Tel. 2337
vóór 1927
Alfrink Voorstraat 40
Tel. 12337
J. Alfrink
Utrecht
jaren '30
Alfrink Leo H.C. Alfrink
Schoutenstr. 17-19
Utrecht
zoon van J. Alfrink, jaren '50 of '60
Bakker Rijwielen-Bromfietsen-Radio-Televisie
Electra "Super"
Damstr. 29-31
P.Bakker
Showroom Kanaalstr. 46
Utrecht
Tel. 030-30521
jaren '50 of '60
Banier Banier jaren '30 of later. Het merk Banier behoorde bij rijwielgrossier en -detaillist C. Den Hertog, Mr. Sickeszlaan 10 in Utrecht, die in 1932 begon. Het bedrijf bestaat nog steeds onder de naam Banierhuis.
Berkhoudt C. Berkhoudt
Baanstr. 31/33
Utrecht
jaren '20. In een advertentie van 1929 aangeduidt als "fa. C. Berkhoudt & Zn.", dealer van onder meer Simplex-rijwielen.
Berkhoudt C. Berkhoudt & Zn.
Baanstr. 31-33
13237
Utrecht
begin jaren '30. In 1934 begon de "Zn." een eigen zaak aan de Alexander Numankade 59.
Bijlard P.G. Bijlard
Rijwielen-Motoren
Croeselaan 37
Utrecht
zinken plaatje, ca. jaren '30
Bloch H. Bloch
Rijwielhandel 't Vosje
Heerenweg 71
Utrecht
ca. jaren '30
Boerrigter Wed. A.L. Boerrigter & Zn.
Rijwielen - Motoren
Amsterd. Straatweg 101 & 132
Utrecht Tel. 2026
Tussen 1923 en 1927. Een van de grotere rijwielzaken van Utrecht met ook een garagebedrijf erbij (los van de rijwielzaak)
Boerrigter Wed. A.L. Boerrigter & Zn.
Amsterd. Straatweg 101 en 132
Utrecht Tel. 12026
jaren '30
Boerrigter Boerrigter
Amsterd. Straatweg
101-132
Utrecht Tel. 12026
jaren '30 of '40
Boerrigter Boerrigter
Amsterd. Straatweg 101-132
Utrecht Tel. 12026
jaren '30 of '40, bakfietsplaatje
Boerrigter Boerrigter
Utrecht
Amsterd. Straatw. 132
jaren '30 of '40, stuurnokplaatje, vernikkeld (werd met het gat onder de kop van de expanderbout midden op het stuur vastgezet en naar beneden om het stuur gebogen)
P.G. Bos P.G. Bos
Rijwielen
Utrecht
jaren '20 of '30. Zat minimaal tussen 1924 en 1928 op het adres Kerkstraat 15 en was agent voor Eysink.
P.G. Bos P.G. Bos
Rijwielen
J. v. Scorelstraat 10
Utrecht
Tel. 15564
ca. jaren '30
C. Bos Zuilensche Rijwielhandel
C. Bos
Tel: 22
Amsterd.str.weg 965
vermoedelijk jaren '40. De rijwielhandel is opgericht in 1924 en bestaat nog steeds als motor- en scooterhandel.
Van de Brink G. van de Brink
Rijwielhandel
Lange Nieuwstraat 33
Utrecht
vermoedelijk jaren '20. Was in ieder geval in 1929 op dit adres gevestigd en was toen onder meer agent van Simplex.
Van de Brink G. v.d. Brink
Oudegracht 214
Tel. 10221
Utrecht
ca. jaren '40 of '50. Het bedrijf werd eind 1959 opgeheven. Tot november 1927 was op dit adres een filiaal van Fongers gevestigd.
Van Capelleveen H. van Capelleveen
Bem. Weerd O.Z. 40
Utrecht
ca. jaren '30
Van Dam J. van Dam
Hazelaarstr. 2
Utrecht
jaren '20 of '30. De fietsenmakerij bestond al in 1923, in 1936 werd de zaak ontruimd. Een filiaal hiervan, fietsenmakerij A. van Dam in de Oudwijkerdwarsstraat, bleef wel bestaan.
Van Dam Rijwielhandel
J. van Dam
Tel. 22383
Gildstraat 41
Utrecht
ca. jaren '60
Van Dam Van Dam's Rijwiel
en Motorhandel
Utrecht
ca. jaren '30
Davelaar P. Davelaar
Goedestraat 37
Utrecht
ca. jaren '50 of '60
Delfgaauw Fabrikant
P.G. Delfgaauw
Utrecht
ca. jaren '20. Fietsenmakerij bestond al in 1904, gevestigd op de Jansdam.
Delfgaauw P.G. Delfgaauw
Utrecht
vernikkeld stuurnokplaatje, vooroorlogs
Van Dommelen G. van Dommelen
Rijwielen
Zuilen (Utr.)
ca. jaren '30. Overleed tijdens de oorlogsjaren. De zaak werd voortgezet als Wed. G. van Dommelen, Amsterdamschestraatweg 1305 in Zuilen
Edelbroek P.J. Edelbroek
Rijwielhandel
Mecklenburglaan 2
Utrecht
ca. jaren '30
Ekeris R. van Ekeris
Rijwielhandel
Gansstraat 26
Utrecht
tussen 1926 en begin jaren '30
Ekeris Rijwielhandel - Motoren
R. v. Ekeris
Utrecht
Gansstraat 26
jaren '30
Ekeris Gansstraat 36 Tel. 21831
R.v.Ekeris & Zoon
Utrecht
Tolsteegsingel 50 Tel. 18868
jaren '60
Van Elk H.C. v. Elk
Albatrosstr. 6
Utrecht
ca. jaren '30
Geertman Rijwielen-Motoren
Carriers
A. Geertman
Zonstr.
Utrecht
jaren '30. De zaak was tot 1934 gevestigd op Zonstraat 26, daarna Zonstraat 12. Uiteindelijk was het bedrijf als A. Geertman & Zn. nog gevestigd aan de Oudegracht 61 en werd de zaak in 1975 opgeheven.
Geertman Rijwiel & Motorhuis
A. Geertman
Tel. 18558
Zonstr. 12
Utrecht
ca. jaren '40
De Groot W. de Groot
Kanaalstr. 43-45
Tel. 11317
Utrecht
jaren '30 of '40
De Groot W. de Groot & Zn.
Kanaalstr. 45, 47 en 49
Tel. 931317
Utrecht
ca. jaren '60
Hoegee W. Hoegee & Zn.
L. Nieuwstr. 65-67
Utrecht
ca. jaren '40 of '50
Huysen M. J. Huysen
Rijwielhandel
Draaiweg 4
Utrecht
ca. jaren '30. Zat in 1947 op het adres Lauwerecht 37
De Jong J. de Jong
Rijwielhandel
Breedstraat 2
Utrecht
jaren '30. Verhuisde in 1928 van de Jacobijnenstraat 17 naar de Breedstraat 2
Kilsdonk Rijwielhandel
L. v. Kilsdonk
Amsterdamschestr.weg 476 (Z.) Utrecht
jaren '40? Midden jaren '30 verhuisde Van Kilsdonk van de Amsterdamsestraatweg no. 499 naar no. 583. Het bedrijf werd omstreeks 1960 opgeheven.
Kwint O. Kwint
Steenweg 24
Utrecht
ca. jaren '30. Een van de grotere rijwielzaken in Utrecht. Otto Kwint was sinds 1921 gevestigd in de Hekelsteeg 16-18 als "Rijwielmagazijn Crescendo" en vanaf 1934 op het adres Steenweg 24. Hij voerde veel merken waaronder Simplex en had ook de Simplex-politiefietsen van de Utrechtse politie in onderhoud. Na het overlijden van Kwint in de jaren '50 runden zijn twee dochters de zaak, maar zonder succes zodat de rijwielhandel werd opgeheven.
Kwint O. Kwint
Tel. 4135
Utrecht
ca. jaren '30
Kwint Steenweg 24
O. Kwint
Tel. 14135
Utrecht
jaren '50
Van der Linde Douwe van der Linde
Rijwielhandel
Raiffeisenlaan 12
Utrecht
ca. jaren '30
Maaswinkel G. Maaswinkel
Telef. 13266
Tesselschadestraat 26
Utrecht
ca. jaren '30. Maaswinkel zat al minimaal sinds 1928 op dit adres
Maaswinkel Motoren - Rijwielen
Telef. 33266
Maaswinkel
Croeselaan
Utrecht
jaren '50
Methorst Rijwielhandel
E. Methorst
Bekkerstraat 68
Utrecht
jaren '20 of '30
Motshagen H.A. Motshagen
J. v. Scorelstr. 64
Handel in Rijwielen-Motoren
Utrecht
ongebruikt plaatje
ca. jaren '30
Nijhuis J.H. Nijhuis
Rijwielen - Motoren
Stalling en Reparatie
Drieharingstraat 7-7bis
Utrecht
jaren '20 of '30
Oostenbrugge Rijwielen-Motoren
Carriers
C.A. v. Oostenbrugge
Amsterdamsestraatweg 155
Utrecht
jaren '20 of '30
Oostveen Rijwielhandel
A. Oostveen
Adr. v. Ostadelaan 67
Utrecht - Tel. 18112
jaren '50/'60. De zaak bestond van 1937 tot 1980.
Post G.H. Post
Marnixlaan 126
Utrecht
Tel. 17657
jaren '20 of '30. Post overleed in 1958. De zaak werd toen voortgezet onder de naam van zijn weduwe J. Post-Maen.
Pouw B.C. Pouw
Rijwielhandel
Abstederdijk 33
Utrecht
jaren '20 of 30. Zat in ieder geval in 1928 op dit adres en verhuisde rond de oorlog naar de Rijnlaan 172. De zaak werd in 1961 opgeheven.
Sluijs Wed. J.G. v.d. Sluijs & Zn.
Rijwielen Motoren
Bondsrijwielherstellers
Utrecht
zinken plaatje, vooroorlogs. Het bedrijf was in 1927 gevestigd aan de Biltstraat 96 met een tweede zaak aan de Burgemeester Reigerstraat 35.
Sluijs H.J.v.d. Sluijs
Biltstraat 96
Utrecht
Vermoedelijk eind jaren '20. Henk v.d. Sluijs was een zoon van J.G. v.d. Sluijs (zie plaatje hierboven)
Sluijs Herm. v.d. Sluijs
Rijwielen en motoren
Wijde Begijnestr. 17
Utrecht
ca. jaren '30. Het bedrijf zat sinds 1927 op dit adres. Herman v.d. Sluijs was een zoon van J.G. v.d. Sluijs (zie plaatje hierboven)
Sluijs J.G. v.d. Sluijs
In Rijwielen
Prins Hendriklaan 16
ca. jaren '30. Ook deze J.G. (Johan) v.d. Sluijs was een zoon van J.G v.d. Sluijs op het plaatje hierboven.
Smith C.A. Smith
Laan v. Nw. Guinea 30
Tel. 14679
Utrecht
ca. jaren '60 of '70. De zaak zat er al in 1951 en werd in 1987 overgenomen door fietsenmaker Ton van den IJssel.
Snel Snel
A'damsestr.w. 414
Tel. 41971
Utrecht
ca. jaren '50. Tegenwoordig een zeer bekende fietsenzaak in Utrecht.
Stomps H. Stomps
Hoogelanden W.Z. 19
Utrecht
moeilijk leesbaar plaatje, ca. jaren '30
Stomps H. Stomps
Rijwielen - motoren
Tel. 44287
Adelaarstraat 8
Utrecht
ca. 1950
Ton W. Ton
Rijwielen - Motoren
Utrecht
jaren '20 of '30
Trapman F. Trapman's
Carrier
Lage Noord 51
Utrecht
ca. jaren '30
Trapman Carrier driewielers
Freek Trapman
Hoogenoord 51 bis
Utrecht
Rijwielhandel
ca. jaren '30
Trapman Schimmelpenninckl. 2
Kees Trapman
Tuindorp - Utrecht
jaren '30(?). Zoon van Freek Trapman sr.
v.d. Tuin W.A. v.d. Tuin
Nachtegaalstraat 54
Utrecht
Telef. 14263
eind jaren '20. Was al in 1926 op dit adres gevestigd.
v.d. Tuin Gazelle huis
Nachtegaalstr. 78
W.A. v.d. Tuin
Tel. 14263
jaren '30. Van der Tuin verhuisde in maart 1930 naar het pand Nachtegaalstraat 78 en verkocht zijn zaak uiteindelijk in 1947.
v.d. Tuin Gazelle en Fongers huis
Nachtegaalstr. 78
W.A. v.d. Tuin
Tel. 14263
jaren '30
Verbon J.H. Verbon
Utrecht
Abstederdijk 223
Tel. 14255
Rijwielen - Motoren
ca. jaren '30. Mogelijk een bakfiets-spatbordplaatje. Vóór Verbon zat op dit adres rijwielhandel K.L. Van Nimwegen (1926). Verbon kwam er in 1928. Hij stopte later weer met de rijwielhandel en opende een meubelzaak op de Biltstraat.
Verbon J.H. Verbon
Utrecht
Abstederdijk 223
Tel. 14255
Rijwielen - Motoren
ca. jaren '30
Verdonk Rijwielhandel
W. Verdonk
Abstederdijk 2
Utrecht
ca. jaren '30
Weduwe Verdonk Rijwielhandel
Wed. Verdonk
Abstederdijk 2
Utrecht
h/Tolsteegsingel
rond 1940. Toen W(im) Verdonk eind jaren '30 overleden was nam zijn vrouw een monteur als bedrijfsleider in loondienst en zette de zaak nog enkele jaren voort, maar tijdens de oorlog stopte ze alsnog met het bedrijf.
Van Vliet Rijwielhuis
J.L. v. Vliet
Tel. 16061
Hoograven
eind jaren '50/begin jaren '60 plaatje van een fietsenmaker uit de Utrechtse wijk Hoograven, later verhuisd naar de nieuwe wijk Lunetten.
Vogel Jan Vogel
Rijwielen - Motoren
Utrecht
jaren '20 of '30
Vogel Jan Vogel
Damstraat 13
Utrecht
Tel. 15244
Carriers
ca. jaren '30. Opende omstreeks 1938 ijssalon "Noordpool" aan de Adr. van Ostadelaan en stopte uiteindelijk met de rijwielhandel.
Volkers G. Volkers
Nobelstraat 20
Tel. 11163
Utrecht
ca. jaren '30. Volkers begon omstreeks 1903 en runde een filiaal van Burgers ENR.
Wagenvoort Rijwielen - Motoren
D. Wagenvoort
Steenweg 25
Utrecht - Tel. 19697
Plaatje van 1957. D. Wagenvoort was de zoon van J. Wagenvoort die al in 1920 een rijwielhandel dreef aan de Westerkade 34 en Van Humboldstraat 57. De zaak in de Steenweg kwam er in de jaren '50. Wagenvoort was Gazelle-dealer en beschikte over een groot pand. Daarmee was hij een geduchte concurrent voor rijwielhandelaar O. Kwint die tegenover hem zat. 
Wagensveld Wagensveld
Koekoekstr. 13
Utrecht
ca. jaren '20 of 30
Van Weelden D. van Weelden's
Rijwielhandel
Rijnlaan 5
Utrecht
ca. jaren '30. Dirk van Weelden's vader had al een rijwielhandel aan de Jutfaseweg 126-127. In de jaren '50 zat D. van Weelden op het adres Rijnlaan 28.
Ook andere leden van de familie Van Weelden werden fietsenmaker, in Bilthoven bestaat er nog steeds een zaak van deze familie.
Wiebes Rijwielhandel
Jan Wiebes
Tel. 23964
Kanaalstraat 87
Utrecht
ca. jaren '60
Van der Wilt E.v.d.Wilt
Rijwielhandel
Kwartelstraat
Utrecht
plaatje van 1930. E. van der Wilt was eind jaren '20 begonnen aan de Kwartelstraat 18a.

 

 

Weet u iets over een oude Utrechtse fietsenmakerij of hebt u nuttige afbeeldingen of andere documentatie? Mail dan en help mee voor een compleet overzicht. 

 

Copyright by Herbert Kuner, © 2006 ...
All rights reserved.

terug

Last update: 06-07-2024