home

 
Navigatie

 


Bergreijer logo reconstructie
afb. 1: reconstructie van het Bergreijer beeldmerk
(Oscar Mulder)


Fa. Gebr. Bergreijer, Amsterdam

In 1907 openden de vier broers Lubertus, Dirk Jan, Eduard en Willem Bergmeijer gezamenlijk een rijwielhandel in de Amsterdamse Jordaan aan de Rozengracht 40. Ze veranderden één letter in hun achternaam en noemden de zaak fa. Gebr. Bergreijer omdat ze dat beter klinken vonden. Over de ontwikkeling en achtergronden van de firma Bergreijer is niet meer dan gebrekkige informatie te vinden, maar er zijn binnen de familie nog wel foto's bewaard gebleven, van de zaak én van de fietsen die de gebroeders Bergmeijer zelf construeerden en bouwden. Deze foto's dateren grotendeels uit de periode van de bedrijfsoprichting tot begin jaren '20.

 

de vier broers Bergmeijer

afb. 2: De vier broers Bergmeijer, geportretteerd omstreeks 1900: 
v.l.n.r. Lubertus (geb. 1874), Dirk Jan (1876), Eduard (1883) en Willem (1885)

 


Op de eerste - licht beschadigde - foto zien we het interieur van de winkel aan de Rozengracht  40. Achterin zit Eduard Bergmeijer aan een bureau. In het midden staat geretoucheerd: "FABRIEK EN MAGAZIJN VAN GEBR. BERGREIJER ROZENGRACHT 40 AMSTERDAM". De foto moet van kort na de opening van de zaak zijn. Links staat een rij fietsen met gewoon stuur (zonder remstuur). De sturen hebben deels nog de rond gebogen vorm zoals die omstreeks 1900 gebruikelijk was en deels al de vorm van het bekende Engelse stuur met recht middenstuk. Rechts staan de fietsen met remstuur - allemaal dubbele "roller"-remsturen die rond 1906-1907 in zwang kwamen. Alle fietsen hebben nog een kort voorspatbord. Links aan de muur staan een aantal kale frames. Het moeten monsters zijn of frames die de klanten naar eigen wens konden laten afmonteren. De auto op de affiche past bij de jaren rond 1910.

 

interieur Rozengracht 40, Amsterdam

afb. 3: interieur van de winkel van fa. Gebr. Bergreijer aan de Rozengracht 40

 


In 1912 ging Lubertus Bergmeijer met zijn gezin aan de Rozengracht 49 wonen, een pand aan de overkant van de winkel. Tegelijkertijd of mogelijk iets later werd dit pand ook voor de fietsenhandel gebruikt, en uiteindelijk werd het de hoofdvestiging en werd Rozengracht 40 opgegeven. Enkele jaren later vestigde zich pal naast hen een andere grote fietsenzaak: J. Cruiming op Rozengracht 51.

     Op de volgende foto (afb. 4) zien we de voorgevel van de winkel van nr. 49. In het raam staat waarschijnlijk Lubertus' vrouw Anna Maria met één van de kinderen. Het emaillebord aan de balustrade geeft aan dat de Bergmeijers het predikaat bondsrijwielhersteller van de ANWB voerden. Het werd hen in 1915 verleend. Volgens de belettering van de ramen verkochten de Bergmeijers de merken Humber, Imperial, Spiral en Marconi. Humber en Imperial zijn bekende Engelse fabrikanten, de afkomst van Spiral en Marconi is onduidelijk. Mogelijk is een daarvan een eigen merk van Bergreijer. Verder zien we op de etalageruit reclame voor Dunlop- en Michelin-banden en wordt er melding gemaakt van "kogellager rijwielen". Dat past goed bij de jaren '10 toen de betere fabrikanten fietsen met groefkogellagers verkochten, nadat Simplex in 1909 hiermee de trend had gezet en in het vervolg flink reclame ervoor maakte.

 

winkel Rozengracht 49, Amsterdam

afb. 4: winkel Rozengracht 49, ca. 1915 - 1920

 


Uit ongeveer dezelfde tijd - van 10 mei 1919 - dateert een advertentie van Bergreijer voor frames en bladgoud gebiesde Marconi-fietsen. Daaruit is op te maken dat de Bergmeijers een fabriek aan de Laurierstraat 134-142 hadden, niet ver van de Rozengracht. Over deze vestiging is behalve in advertenties in geen andere bron iets terug te vinden.

 

Bergreijer-advertentie van 5-5-1919

afb. 5: advertentie uit "De Rijwielhandel" van 5 mei 1919

 


Van de winkel aan de Rozengracht 49 is nog een iets jongere, tweede foto bewaard gebleven (afb. 6). Ook hier de verwijzing naar Marconi-rijwielen. Samen met de advertentie uit 1919 geeft dit de indruk dat Marconi een eigen merk van de Bergmeijers was. Het merk is waarschijnlijk vernoemd naar Guglielmo Marconi, een radio-pionier die in 1895 de draadloze telegrafie had uitgevonden. Het hoofdmerk van de Gebrs. Bergreijer in de jaren '20 was blijkens deze foto Raleigh.

     In de etalage zijn links twee Raleigh-fietsen te zien. Rechts zien we verschillende soorten verlichting waaronder een elektrische Bulli-lamp. Voor de winkel staan behalve twee onbekende mannen Lubertus Bergmeijer (2e van links) en naast hem Eduard Bergmeijer (met zijn bolhoed die ook op afb. 4 aan de muur hing). De motorfiets van onbekende makelij staat geregistreerd op de naam Bergmeijer.

 

winkel Rozengracht 49, Amsterdam

afb. 6: winkel Rozengracht 49 in de jaren '20

 


Hoe het zakelijk verder ging is onduidelijk. Uit een kamer van koophandel dossier blijkt dat Lubertus, die de leiding had, de firma in 1935 ontbond. In het telefoonboek van Amsterdam uit 1950 staat echter nog een radio-, electra- en rijwielenzaak W. Bergreijer in de J. Obrechtstraat vermeld.

     Behalve foto's van de zaak zijn ook oude foto's van fietsmodellen bewaard gebleven die de Bergmeijers maakten. Deze fietsen zijn voorzien van de merkaanduiding "Bergreijer". Het zijn allemaal foto's van speciale modellen: bakfietsen, transportfietsen en een invalide-driewieler. Dit lijkt in de begintijd een specialisme van Bergreijer te zijn geweest. Van gewone heren- en damesmodellen zijn alleen vier foto's van Engelse Imperial-fietsen inclusief een girder-model bewaard gebleven. Al deze foto's zijn professionele opnames die voor foldermateriaal moeten zijn gebruikt.

 

typografisch Bergreijer-logo

afb. 7: reconstructie van het typografische Bergreijer-logo (Oscar Mulder)

 


Op de eerste foto (afb. 8) zien we een bode met een tweewieler-bakfiets. Het frame met driehoekconstructie is stevig gebouwd en voor- en achterwiel hebben 40 spaken. De fiets is een doortrapper zonder rem. De grote afstand tussen stuur en zadel wordt voor de berijder overbrugd door een sterk verlengd stuur zoals dat in die tijd ook bij motorfietsen werd gedaan. Erg wendbaar is dit vehikel niet en ook de vervoercapaciteit is niet erg groot.

 

Bergreijer tweewieler-bakfiets, oudste model

afb. 8: Bergreijer tweewieler-bakfiets, oudste model

 


Afbeelding 9 laat een doorontwikkeling van de eerste tweewieler-bakfiets zien. Het frame is identiek, alleen wat langer gebouwd zodat de bak groter is. Ook het stuur is nog langer gemaakt. Op de bovenbuis staat behalve het merk Bergreijer de aanduiding "Model A", terwijl bij afb. 8 geen modelaanduiding op het frame zichtbaar is.

 

Bergreijer tweewieler-bakfiets, model A

afb. 9: Bergreijer tweewieler-bakfiets, model A

 


Van een model B of C is er geen afbeelding, wel van tweewieler-bakfiets model D. Deze foto is bij een andere fotograaf gemaakt: er staat een imprint op "foto Potgieterstraat 8". Het decoratiedoek op de achtergrond is slordig opgehangen, en de fiets is voor deze achtergrond ook eigenlijk te lang.

     De frameconstructie is weer dezelfde, de wielen hebben allebei 40 spaken, alleen het crankstel is van een ander model en de spatbordstangen zijn nu van stevig bandstaal. Het wezenlijke verschil met de twee eerdere modellen is de stuurconstructie. Het stuur zit nu draaibaar in de vertikale buis achter de transportbak, en de stuurbeweging wordt door middel van kegelvormige tandwielen en een "cardan-as" op het balhoofd overgebracht. Een vrij dure constructie, het had ook met een duw-/trekstang opgelost kunnen worden zoals dat rond 1900 bij tandems werd gedaan als een dame voorop zat en een heer van achteren stuurde. Het grote voordeel van deze "exotische" cardan-constructie is wel dat het voorwiel verder gedraaid kon worden en de bakfiets als geheel daarmee wendbaarder werd. Er ontbreekt alleen nog een kap tegen regen en vuil en tegen bekneld raken.

     De bakfiets draagt de belettering van kruidenier G. Goes uit de Amsterdamse Pijp.

 

Bergreijer tweewieler-bakfiets, model D

afb. 10: Bergreijer tweewieler-bakfiets, model D

 


Een erg fraaie buitenopname is afbeelding 11. Op de achtergrond is in de verte een loods met een driehoekige gevel en dak te zien. Dit gebouw hoort bij de zogenaamde appeltjesmarkt, de groentenmarkt aan de Amsterdamse Marnixstraat, aan de overkant van de Nassaukade. Daarmee is de locatie van deze foto vrij exact bepaald: hij moet voor de deur van fotograaf B. Knopper aan de Nassaukade 155 genomen zijn. Alle fietsfoto's uit de Bergreijer-serie zijn of door Knopper of door "foto Potgieterstraat 8" gemaakt. De twee fotografen zaten op niet veel meer dan een steenworp afstand van elkaar.

     Driewieler-bakfietsen zoals op deze foto waren in de jaren '10 van de vorige eeuw lang niet zo gebruikelijk als vanaf ca. 1930 en werden ook niet door veel fabrikanten gemaakt. Bij deze Bergreijer-bakfiets (met merklogo op het achterspatbord) valt allereerst op dat de twee hoofdbuizen van het frame streng parallel lopen. Bij latere bakfietsen is de afstand tussen de buizen groter en vormen deze achter de bak een stabiele driehoek. Opvallend is ook dat deze bakfiets nog een blokketting heeft. De 40-spaaks wielen en de bandstalen achterspatbordstang komen overeen met de tweewieler-bakfiets van afb. 10. Aan de voorkant zijn twee olielampen gemonteerd.

     De bak is fraai gedecoreerd en voorzien van zachte vering zoals dat ook bij oude kinderwagens te zien is. Het gaat om een bezorg-driewieler voor gevoelige goederen die b.v. door een banketbakker, een sjiek modehuis of dergelijke kon worden gebruikt. Aan de rechterkant van de bak (vanuit de kijker de voorkant) zitten twee scharnieren, de reling op het deksel is rondom verbonden. Het deksel kon dus alleen maar naar één kant opengeklapt worden. Aan de linkerkant moet eigenlijk iets zitten om te voorkomen dat het zware deksel helemaal opengeklapt kan worden.

 

Bergreijer driewieler-bakfiets

afb. 11: Bergreijer driewieler-bakfiets

 


De volgende foto (afb. 12) is op dezelfde plek aan de Nassaukade gemaakt, alleen kijken we nu in de andere richting en zien we op de achtergrond de brug De Clercqstraat - Rozengracht. De foto is op een rustig moment in de ochtend gemaakt, de zon schijnt vanuit het zuidoosten. Links zien we een nieuwsgierige passante.

     De afgebeelde fiets is een invalidendriewieler met hefboomaandrijving op het voorwiel. De hefbomen zijn in lengte verstelbaar. Bij deze fiets volstond de ontwerper met 36 spaken in het voorwiel, maar wel 40 spaken in de achterwielen. Een rem lijkt ook deze fiets niet te hebben en ook geen vrijloop.

     Invalidendriewielers waren altijd het domein van de firma P. van der Lely uit Den Haag, opgericht in 1893. In een advertentie van Van der Lely uit 1928 staan behalve allerlei andere bakfietsen, driewielers en rolstoelen ook twee invalidenfietsen afgebeeld, waarvan één veel overeenkomsten heeft met deze Bergreijer-driewieler. Alleen zijn de hefbomen bij Van der Lely verbonden met een kettingwiel boven het voorwiel, van waaruit een ketting naar de voornaaf loopt.

     Een nadeel van de constructies met voorwielaandrijving is dat het zwaartepunt helemaal op de achteras ligt en het aandrijfwiel (voorwiel) daardoor minder grip op de weg heeft. Van der Lely bouwde ook een invalidendriewieler met achterwielaandrijving, waarbij niet duidelijk is hoe je met twee handen tegelijkertijd moest aandrijven en het voorwiel sturen.

 

Bergreijer invalidedriewieler

afb. 12: Bergreijer invalidendriewieler

 


Als laatste nog een foto gemaakt door fotograaf Knopper: Bergreijer tweewieler-transportfiets model A. Ook dit is weer een doortrapper met bandstalen spatbordstangen en 40-spaaks wielen. Het kettingwiel oogt moderner dan bij alle andere fietsen uit deze fotoserie.

     Het bijzondere van deze transportfiets is de V-vormige stuurconstructie. De voorvorkpoten lopen bij het kroonstuk naar boven toe door en vormen samen met een horizontale verbindingsstang een driehoek. Hierdoor wordt een stevige constructie voor veel gewicht op de voordrager verkregen. Er kan geen torsie in de stuurpen optreden waardoor de berijder de fiets goed in zijn macht heeft. Een beetje vreemd is de erg schuine stand van het dragervlak, veroorzaakt door de lage bevestiging bij het kroonstuk. Dit had juist bij deze constructie gemakkelijk hoger gekund. Ook vreemd is het feit dat de bovenbuis naar voren toe schuin afloopt. Voor een transportfiets was het tegenovergestelde beter geweest.

     De foto is op meerdere plekken met een anilinepotlood geretoucheerd, zoals dat bij foto's voor drukwerk vroeger gebruikelijk was. Zo is een deel van de glans op buizen en spatborden weggeretoucheerd, maar er is ook een tweede bovenbuis toegevoegd die er van origine helemaal niet was. Waarschijnlijk bouwde Bergreijer de transportfiets wel met dubbele bovenbuis maar is deze foto gemaakt van een oudere versie met enkele bovenbuis.

 

Bergreijer transportfiets, model A

afb. 13: Bergreijer transportfiets, model A

 


Uit de hier getoonde serie Bergreijer-fietsen blijkt dat de Bergmeijers al in een vroege periode begaan waren met het gebruik van de fiets als vervoermiddel voor invaliden en voor het meenemen van goederen. Hoewel het beeld dat de foto's geven incompleet is omdat er ongetwijfeld nog meer modellen zijn gemaakt, is toch de zien dat de fa. Bergreijer hierin zeer inventief was. Wat transport- en bakfietsen betreft is Bergreijer behalve met P. van der Lely ook te vergelijken met Kestein, eveneens een fabrikant die geheel eigen ideeën toepaste om het vervoer van allerlei spullen op de fiets te verbeteren, maar wel 20 jaar later. De Bergreijer-foto's zijn uniek, en wie weet wat er nog meer door deze fabrikant is gemaakt. Als er mensen zijn die aanvullende informatie over de fa. Gebr. Bergreijer hebben houden we ons aanbevolen.

Alle foto's: familiearchief Mulder.

Met dank aan Gerlof Langerijs.

 

 

 

Copyright by Oscar Mulder and Herbert Kuner, © 2010 ...
All rights reserved.

terug

Last update: 21-11-2010